شرایط نگه داری تخم نطفه دار بلدرچین وکبک قبل از جوجه کشی

شرایط نگهداری تخم نطفه دار بلدرچین و کبک قبل از جوجه کشی:

بلدرچین و کبک حس

info@hes90.com

جنین در زمان تشکیل تخم در بدن پرنده ماده در حال رشد است و این رشد تا پس از خروج از بدن پرنده ادامه پیدا می کند. در صورتی که پس از خروج تخم از بدن پرنده مادر، شرایط نگهداری مناسب نباشد احتمال تلف شدن جنین خیلی زیاد است.
پس از خروج تخم از بدن پرنده و سرد شدن تخم، رشد جنین متوقف شده و نطفه بصورت غیر فعال تا مدتی زنده می ماند.اگر دمای محیط نگهداری تخم بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد باشد رشد جنین ادامه پیدا می کند. ولی چون تمام شرایط برای رشد جنین فراهم نیست پس از چند ساعت و گاهی چند روز جنین تلف می شود و ممکن است فقط در داخل تخم رگ های خونی که گاهی بصورت لخته شده هستند دیده شود.
دمای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد حتی به مدت کوتاه سبب تغییر فیزیکی و شیمیایی در زرده و سفیده تخم شده و سبب تلف شدن جنین می شود. دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد نیز سبب تلفات سریع نطفه می شود.در صورتی که قصد نگهداری تخم برای مدت طولانی داریم بهترین دما ۱۵-۱۳ درجه سانتیگراد با رطوبت ۵۵-۶۰درصد است.در تخم هایی که بیش از ۵ روز نگهداری می شوند درصد جوجه درآوری کاهش می یابد اما این کاهش درصد جوجه درآوری در تخم هایی که بیش از ۷ روز نگهداری شوند بسیار چشمگیر است و هرچه مدت نگهداری تخم بیشتر باشد درصد جوجه درآوری نیز کاهش می یابد.در صورت نگهداری تخم در دمای اتاق یعنی ۲۴درجه سانتیگراد، تخم حداکثر پس از ۲۴ ساعت باید در داخل دستگاه جوجه کشی قرار گیرد.

درصورتی که قصد نگهداری تخم بیش از ۷ روز را داریم باید حداقل هر ۶ساعت یکبار چرخش تخم نیز انجام شود.

منبع: فصل ششم کتاب بلدرچین پرورش ندهید! نویسنده سبحان قاسمیان
info@hes90.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *