۷راه عملی و ساده برای افزایش درصد هچ (جوجه درآوری) بلدرچین و کبک

۷راه عملی و ساده برای افزایش درصد هچ (جوجه درآوری) بلدرچین و کبک

Www.hes90.com

info@hes90.com

یکی از فعالیت های ما فروش تخم نطفه دار است. روزانه بر اساس ظرفیت تولید به تعدادی از مشتریان در سراسر ایران و گاهی به مشتریان خارج از کشور ارسال تخم نطفه دار بلدرچین و کبک داریم. هر چند بسیاری از مشتریان از بازدهی تخم های نطفه دار راضی هستند اما گاهی اوقات بنا به دلایلی که در زیر توضیح داده می شود درصد جوجه درآوری مناسبی از تخم های نطفه دار ندارند. در این مقاله ۷ راهکار ساده که با آن می توانید درصد هچ تخم های بلدرچین و کبک خوابانده شده در دستگاه را به صورت چشمگیری افزایش دهید توضیح داده خواهد شد.

۱)  مدیریت گله مولد
شاید مهم ترین بخش تولید برای داشتن تعداد کافی جوجه و گله باکیفیت، مدیریت گله مولد بلدرچین و کبک است. در واقع جنین یا نطفه در بدن پرنده ماده و در زمان تشکیل تخم در حال رشد است. از طرفی برای رشد جنین در طول جوجه کشی تمام مواد غذایی مورد نیاز رشد جوجه باید در داخل تخم ذخیره شود و از لحاظ غذایی جنین در طول رشد هیچ گونه ارتباطی با بیرون از تخم ندارد.

فرایند تولید تخم در بدن پرنده ماده در حدود ۲۰-۱۸ ساعت طول می کشد. در زمان تشکیل تخم تمام مواد مغذی مورد نیاز برای رشد جنین در داخل تخم ذخیره می شود. از طرفی به دلیل فراهم بودن شرایط محیطی به خصوص دما در داخل دستگاه تولیدمثلی پرنده ماده، رشد جنین پس از لقاح بلافاصله شروع می شود.

نقش پرنده نر در گله مولد بلدرچین و کبک بسیار حیاتی است. هر چند اسپرم پرنده نر تا ۱۴ روز می تواند در دستگاه تولیدمثلی پرنده ماده زنده بماند اما برای باروری مناسب در گله باید به تعداد کافی پرنده نر در گله وجود داشته باشد و این پرنده های نر قادر به چند بار جفت گیری در طول روز باشند.

فراهم کردن شرایط محیطی از قبیل ساعات و شدت نور مناسب، دمای متعادل و تهویه کافی نقش مهمی در تولید تخم با درصد نطفه داری مناسب دارد. هر چند ممکن است در تعدادی از تخم ها مرگ و میر جنینی در ساعات اولیه اتفاق بیفتد اما در صورتی که شرایط محیطی به خوبی فراهم شود و اسپرم کافی در دستگاه تولیدمثلی پرنده ماده وجود داشته باشد احتمال بارور شدن تخم و زنده ماندن جنین بسیار بالا است و ممکن است فقط۲-۱ درصد تلفات نطفه در زمان تولید تخم داشته باشیم.

۲)  جمع آوری و نگهداری تخم

بیش¬ترین تلفات جنین مربوط به زمان پس از خروج تخم از بدن بلدرچین و کبک است. بعد از خروج تخم از بدن پرنده، در ابتدا تخم با یک شوک حرارتی مواجه می شود. در این شرایط محتویات داخل تخم که هم دما با بدن پرنده هستند در حد دمای محیط سرد می شوند. اتاقک هوایی داخل در این مرحله تولید می شود چون محتویات تخم در اثر سرد شدن حجم کمتری پیدا می کنند و از طرفی پوسته آهکی تخم قابلیت انقباض ندارد بنابراین از قسمت پهن تخم پوسته داخلی جمع شده و اتاقک هوایی تشکیل می شود.

با قرار گرفتن تخم در شرایط دمای سالن پرورش سرعت رشد جنین تا حدودی کم می شود ولی متوقف نمی شود. رشد جنین معمولاً در دمای بیش از ۲۱ درجه سانتی گراد تا ساعت ها ادامه می یابد اما به دلیل اینکه شرایط محیطی کافی برای رشد جنین فراهم نیست پس از چند ساعت و گاهی چند روز جنین تلف می شود.

یکی از اقدامات مهم در تولید تخم نطفه دار جمع آوری سریع تخم بلدرچین و کبک از سالن مولدان است. با این اقدام علاوه بر اینکه رشد جنین در داخل تخم کنترل می شود احتمال آلوده شدن تخم در اثر گرد و غبار سالن نیز بسیار کمتر است.

با توجه به اینکه ساعات تخم گذاری در پرندگان متغییر است، بر اساس نوع پرنده در ساعات مختلف شبانه روز اقدام به جمع آوری تخم می شود. بهترین فاصله زمانی جمع آوری تخم حداقل هر دو ساعت یک بار است. می توان کار جمع آوری تخم را در ساعت اوج تخم گذاری در هر ساعت و در زمان هایی که تولید تخم کم است هر سه یا چهار ساعت یکبار انجام داد.

در صورتی که پس از جمع آوری تخم، دمای تخم به کمتر از ۱۵ درجه سانتیگراد برسد رشد جنین کاملاً متوقف می شود و جنین در حالت غیرفعال قرار می گیرد. دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد نیز به دلیل تغییرات فیزیکی و شیمیایی که بر روی جنین و محتویات تخم دارد سبب تلف شدن جنین می شود. بنابراین بهترین دمای نگهداری تخم های نطفه دار بلدرچین و کبک تا زمان قرار دادن در دستگاه جوجه کشی ۱۵-۱۳ درجه سانتی گراد است.

رطوبت هم یکی از عوامل مهم در زمان نگه داری تخم بلدرچین و کبک است. رطوبت کمتر از ۶۰ درصد در زمان نگهداری تخم سبب از دست رفتن آب تخم و ضعیف شدن جوجه و گاهی مرگ و میر جنین در طول جوجه کشی می شود.

در صورتی که قصد نگهداری تخم بلدرچین و کبک بیشتر از ۶ روز را دارید حتماً باید کار چرخش تخم انجام شود. در غیر اینصورت به دلیل سبک بودن زرده نسبت به سفیده، موقعیت زرده از وسط تخم تغییر کرده و به سمت پوسته نزدیک می شود و به دلیل تبخیر شدن آب آن، جنین نیز تلف می شود.

۳)  ضدعفونی تخم

هر چقدر هم که شرایط بهداشتی در زمان تولید و نگهداری تخم بلدرچین و کبک انجام شود باز هم تخم در معرض آلودگی های زیادی است. تخم به صورت طبیعی لایه ای بر روی پوسته دارد که مانع نفوذ عوامل آلوده کننده به داخل تخم می شود. اما به هر حال زمانی که آلودگی محیطی زیاد بوده و یا تخم در معرض کود و یا سایر مواد آلوده کننده قرار گرفت باید علاوه بر تمیز کردن فیزیکی تخم، کار ضدعفونی را نیز به سرعت انجام داد چرا که ممکن است علاوه بر وارد شدن آلودگی به داخل تخم، سایر تخم ها نیز در معرض آلودگی قرار گیرند.

در زمان ضدعفونی تخم باید به شرایط محیطی لازم برای ضدعفونی و دستور مصرف ماده ضدعفونی کننده توجه داشت. شستن تخم نیز به دلیل احتمال نفوذ آلودگی به داخل تخم معمولاً توصیه نمی شود.

۴)  قرار دادن تخم در ستر

تخم هر پرنده در شانه های مخصوص آن در داخل دستگاه ستر قرار می گیرد. نکته مهم در مورد قرار دادن تخم بلدرچین و کبک در شانه های دستگاه ستر این است که حتماً باید قسمت پهن تخم رو به بالا باشد.

یکی از موارد مهم که معمولاً بیش ترین دلیل کاهش درصد جوجه درآوری در بلدرچین و کبک می شود این است که در زمان قرار دادن تخم در دستگاه ستر به تخم شوک حرارتی وارد می شود. بدین مفهوم که زمانی که اختلاف دمای تخم با دمای دستگاه ستر زیاد باشد تخم دچار شوک حرارتی می شود.

در زمان شوک حرارتی به دلیل اینکه تخم از محیط سرد یا خنک وارد محیط نسبتاً گرم دستگاه ستر می شود محتویات تخم به یک مرتبه شروع به گرم شدن می کنند و این مورد سبب شوک حرارتی به محتویات تخم و از همه مهم تر جنین می شود.

در زمان شوک حرارتی، بر روی تخم بلدرچین و کبک قطرات آب نیز تشکیل می شود که ممکن است این آب به داخل تخم نفوذ کند و سبب آلوده شدن تخم و تلف شدن جنین شود.

در زمان قرار دادن تخم بلدرچین و کبک در ستر معمولاً دمای دستگاه باید ۳۷/۸ و رطوبت آن۶۵-۶۰درصد باشد و حداقل هر دو ساعت یک بار چرخش انجام شود.

۵)  انتقال تخم به هچر

سه یا چهار روز پایانی جوجه کشی در دستگاه هچر انجام می شود. در دستگاه هچر تقریباً تمام شرایط دستگاه ستر وجود دارد با این تفاوت که نیازی به چرخش تخم نیست.

در زمان انتقال تخم های بلدرچین و کبک از شانه های ستر به سبدهای هچر باید شرایط محیط را در حد شرایط دو دستگاه تنظیم کرد یعنی دمای محیط را حداقل به حدود ۳۰ درجه رساند.

بیش ترین تلفات فیزیکی جنین در طول جوجه کشی مربوط به زمان انتقال تخم از شانه های ستر به سبدهای هچر است. چرا که در این زمان پوسته به راحتی آسیب می بیند و حتی ترک های بسیار کوچک نیز سبب تلف شدن جنین می شود.

بنابراین انتقال تخم از ستر به هچر به سرعت اما با دقت باید انجام شود.

۶)  شرایط دستگاه هچر

تقریباً دما و رطوبت دستگاه هچر شبیه دستگاه ستر است با این تفاوت که حدود ۰/۵ درجه سانتی گراد دما کاهش داده شده و حدود ۱۰ درصد رطوبت افزایش داده می شود. در زمان هچری هم نیازی به چرخش تخم نیست.

یکی از دلایل مهم که سبب تلفات جنین در روزهای پایانی جوجه کشی می شود کمبود اکسیژن و یا افزایش بیش از اندازه دمای دستگاه است. کمبود اکسیژن در دستگاه هایی که سیستم تهویه مناسب ندارند و تراکم تخم نیز در دستگاه زیاد است رخ می دهد.

تلفات در اثر گرمای بیش از اندازه دستگاه به خصوص در فصل تابستان و در شرایطی که دمای اتاق جوجه کشی تنظیم نشود بسیار شایع است. در صورتی که دمای محیط جوجه کشی کنترل نشود و دستگاه نیز مجهز به سیستم خنک کننده نباشد معمولاً ظرف چند ساعت تمام جوجه ها در دستگاه تلف می شوند.

بنابراین در روزهای پایانی اکسیژن کافی باید در اختیار جوجه قرار گیرد و تحت هیچ شرایطی دمای دستگاه نباید بیش از حد دمای تنظیم شده افزایش یابد.

۷)  خروج به موقع جوجه

خروج جوجه از تخم از زیباترین اتفاقات طبیعت است. شما با دیدن خروج جوجه از تخم حاصل کار جوجه کشی و تولید گله خود را می بینید. معمولاً ساعات خروج جوجه از تخم در دستگاه متغیر است. و به عوامل مختلفی از قبیل شرایط گله مولد، مدت نگهداری تخم، تغییرات دمایی دستگاه ستر و غیره بستگی دارد.

جوجه ها معمولاً به صورت همزمان از تخم خارج نمی شوند و نوسانات زیادی دارد. زودتر خارج کردن جوجه سبب شوک سرمایی به دلیل خشک نشدن جوجه می شود. دیر خارج کردن جوجه نیز سبب از دست رفتن آب بدن و گرسنگی زیاد جوجه می شود.

معمولاً بهترین زمان برای خروج جوجه زمانی است که حدود ۸۰ درصد جوجه ها خشک شده باشند. در زمان خروج جوجه باید دستگاه مرتباً کنترل شود به طوری که از زمان خروج اولین جوجه ها از تخم تا خروج آن ها از دستگاه نباید بیش از ۲۴ ساعت بگذرد.

منبع: مقالات بلدرچین و کبک حسWww.hes90.com

info@hes90.com

اگر قصد دارید پرورش بلدرچین تخمگذار را به صورت حرفه ای انجام دهید می توانید از دوره آموزشی بلدرچین تخمگذار هم استفاده کنید.اطلاعات بیشتر…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *